Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie
Informujemy, że w dniu 29.03.2024 r. Biuro Rejonowego Związku Spółek Wodnych będzie nieczynne.
Siedziba

Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebownisku

znajduje się pod adresem Trzebownisko 931 D

 Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym rzswtrzebownisko@wp.pl.

Wpłaty należności można dokonać na rachunek bankowy : BS JASIONKA 77 9191 0000 2001 0000 0130 0001
lub w kasie biura Związku (tylko płatność gotówką)
Ostateczny termin płatności świadczeń na konserwację urządzeń melioracyjnych upływa 30.06.2024.