Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

O Nas

Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie swoją działalność rozpoczął w dniu 25.IV.1963 r. tj. z chwilą zatwierdzenia statutu Związku przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie.
W roku 1976 w związku z przeprowadzonym nowym podziałem administracyjnym kraju zaszła konieczność dokonania reformy w systemie organizacyjnym. Powołano 9 gminnych spółek wodnych. Uchwałą Nr 1/76 z dnia 18.III.1976 r. Walnego Zgromadzenia Delegatów powiatu rzeszowskiego rozwiązano Powiatowy Związek Spółek Wodnych i utworzono Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie.
W chwili obecnej Związek zrzesza sześć Gminnych Spółek Wodnych oraz Miejską Spółkę Wodną Rzeszów.

  • Gminna Spółka Wodna Boguchwała
  • Gminna Spółka Wodna Głogów Małopolski
  • Gminna Spółka Wodna Krasne
  • Gminna Spółka Wodna Świlcza
  • Gminna Spółka Wodna Trzebownisko
  • Gminna Spółka Wodna Tyczyn
  • Miejska Spółka Wodna Rzeszów

Ogólna liczba członków poszczególnych spółek wodnych wynosi 14 025 osób.

Łączny obszar gruntów zmeliorowanych objęty naszą działalnością wynosi 8 831,61 ha.

Związek Spółek Wodnych jest organizacją która nie działa w celu osiągnięcia zysku. Nasza działalność polega na utrzymaniu i konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych tj. sieci drenarskich oraz rowów melioracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.