Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

RODO – dane osobowe członków spółki wodnej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą w Trzebownisku, Trzebownisko 931D, 36-001 Trzebownisko

2) Dane osobowe członków spółki wodnej przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz obowiązku statutowego spółki wynikające z przepisów prawa wodnego – Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

3) odbiorcami  danych osobowych członków spółki będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych oraz czas niezbędny do realizacji obowiązków statutowych Spółki.

5) Członkowie spółki wodnej posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

6) Członkom spółki wodnej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji usług