Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

Usługi

 

Podstawowa działalność statutowa Związku to:

 • Wykonywanie wspólnych zadań członków Związku jak: utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji szczegółowych
 • prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo – księgowej Gminnych Spółek Wodnych
 • sporządzanie sprawozdań rocznych Gminnych Spółek Wodnych
 • prowadzenie innych czynności z zakresu administracji Spółek Wodnych

 

Świadczenie innych usług:

 • konserwacja, renowacja i budowa urządzeń wodno-melioracyjnych
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych
 • wykonywanie robót towarzyszących przy budowie dróg, ulic i chodników
 • utrzymanie bieżące sieci drogowej, obiektów inżynieryjnych
 • konserwacja wałów przeciwpowodziowych oraz rzek
 • budowa obiektów inżynierii wodnej
 • wykonywanie robót ziemnych
 • wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą